Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU
 


Michal Tejgi 
Michal Tejgi
O autorovi:
Tejgi Michal je nezávislý, menej známy umelec z Bratislavy. Napriek tradičnému vyzneniu a využitiu klasických maliarských prostriedkov sa tvorba orientuje na prítomnú dobu. Autor sa snaži reflektovať život súčastného človeka - zaujímajú ho aktuálne problémy, ale rovnako aj príznačné momenty doby, ktoré sa pokúša identifikovať a následne vizualizovať. V tvorbe sa odrážajú prvky a myšlienky technickej školy. V maľbe sa koncentruje najmä na vzťah farby a štruktúry. Práve takéto hľadanie aktuálneho výrazu pre tradičné maliarské médium je v súčastnosti nevyhnutné.

Tejgi vo svojom autorskom snažení dospieva k pozoruhodnej kombinácii reality s postupmi štrukturálnej abstrakcie. Tvorí obrazy, diela ktoré zapadajú do interiérov industriálneho či elektického charakteru.

Výtvarné umenie sa mu stalo od detstva záľubou. Na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave absolvoval ateliér Zuzany Kyselicovej. Získal základné techniky výtvarného umenia, ktoré po čase využil pri úspešných talentových skúškach na STU FACH. Vydal sa iným smerom, ale výtvarné umenie v ňom prežíva stále. Počas štúdia sa zapája do výtvarných súťaží či art festivalov. Tvorí akrylom maľované obrazy, kreslené skice odzrkadľujúce pocity, záujmy v aktuálnom dianí či umení.

Študent Vysokého Učení Technického, Fakulty stavebnej v Brne. Striedavo sa pohybuje medzi Bratislavou a Brnom.

akrylové barvy
25 x 25 cm
1420 Kč
akrylové barvy
30 x 24 cm
1350 Kč
mix
297 x 420 cm
1180 Kč
akrylové barvy
75 x 55 cm
8650 Kč
akrylové barvy
25 x 25 cm
1320 Kč
akrylové barvy
10 x 20 cm
1050 Kč
akrylové barvy
30 x 24 cm
1750 Kč
akrylové barvy
21 x 30 cm
1180 Kč
akrylové barvy
40 x 30 cm
1535 Kč
akrylové barvy
100 x 100 cm
akrylové barvy
24 x 33 cm
1050 Kč
mix
24 x 33 cm
1050 Kč
akrylové barvy
27 x 21 cm
akrylové barvy
18 x 24 cm
1050 Kč
hlína
15 x 30 cm
1250 Kč
akrylové barvy
65 x 90 cm
4950 Kč
mix
20 x 20 cm
1100 Kč
mix
20 x 20 cm
1100 Kč
mix
20 x 20 cm
1100 Kč
akrylové barvy
40 x 30 cm
1000 Kč
akrylové barvy
50 x 50 cm
2550 Kč
akrylové barvy
30 x 40 cm
1350 Kč
akrylové barvy
30 x 40 cm
1150 Kč
akrylové barvy
50 x 50 cm
2550 Kč
pero
29 x 42 cm
akrylové barvy
65 x 90 cm
4850 Kč
akrylové barvy
25 x 30 cm
akrylové barvy
70 x 100 cm
5500 Kč
 


 
Facebook
Pinterest
Twitter
Instagram
Youtube