Original.  Buy uniqueness.
 
Online Gallery
DISCOVER PIECES OF ART AUTHORS ABOUT THE PROJECT
 


Jan Bořil



 
Jan Bořil
About artist:
Jan Bořil – dysgrafik a autodidaktik. Duch vzpoury s vírou ve svobodu projevu a výrazu. Má v sobě odpor k autoritářství a proudům realistického umění. Jeho umělecká, přímo dobrodružná cesta, jakoby odkrývala pravou identitu tvůrce, což je pro něho nejdůležitější prvkem jeho umění.

Narodil se v prostředí Kladenska, kde se po celé řadě životních peripetií, setkal s osobou, která jej zasvětila do tajů malířství. A od prvních kroků, přes karikatury, přes akvarelové krajinky, olej, až po současný akryl a odpoutání se od geometrické malby se dostal k abstrakci expresionistické. Vedle malířství, se po vystudování Vysoké školy aplikované psychologie, věnuje psychologickému poradenství.

Na jeho obrazech je zřejmá spontánní práce se štětcem a dalšími pomůckami, malbou přímo z tuby či plechovky. Barevné skvrny, impulzivně nanášené barvy, vytvářejí neohraničené struktury, mající ale rytmus a pohyb.

Malba má mnohdy charakter rituálů. Jde o spontánní podvědomé výrony energie, která vytváří dynamická a působivá díla. Některá jeho díla působí až mysticky a spirituálně – je to spontánní záznam emocí autora.

Dost!

Vstupte do obrazů!

mix
100 x 100 cm
785 EUR
mix
100 x 100 cm
750 EUR
mix
100 x 120 cm
868 EUR
mix
150 x 170 cm
1224 EUR
mix
70 x 70 cm
470 EUR
oil colors
50 x 70 cm
233 EUR
mix
70 x 70 cm
470 EUR
mix
50 x 40 cm
257 EUR
acryl colors
60 x 90 cm
351 EUR
acryl colors
50 x 70 cm
312 EUR
acryl colors
50 x 70 cm
336 EUR
mix
60 x 60 cm
272 EUR
acryl colors
40 x 40 cm
154 EUR
acryl colors
40 x 30 cm
146 EUR
mix
70 x 50 cm
391 EUR
oil colors
80 x 60 cm
391 EUR
oil colors
80 x 60 cm
391 EUR
oil colors
60 x 42 cm
acryl colors
60 x 42 cm
79 EUR
acryl colors
60 x 42 cm
79 EUR
acryl colors
60 x 42 cm
79 EUR
acryl colors
60 x 42 cm
79 EUR
acryl colors
60 x 42 cm
59 EUR
acryl colors
70 x 50 cm
mix
120 x 100 cm
868 EUR
oil colors
100 x 100 cm
770 EUR
mix
70 x 50 cm
351 EUR
acryl colors
70 x 70 cm
430 EUR
mix
80 x 120 cm
829 EUR
mix
120 x 100 cm
908 EUR
acryl colors
70 x 100 cm
592 EUR
acryl colors
60 x 100 cm
533 EUR
oil colors
100 x 100 cm
770 EUR
oil colors
50 x 50 cm
284 EUR
acryl colors
30 x 30 cm
126 EUR
acryl colors
200 x 150 cm
1381 EUR
oil colors
70 x 50 cm
336 EUR
oil colors
40 x 40 cm
197 EUR
acryl colors
80 x 60 cm
503 EUR
acryl colors
70 x 100 cm
671 EUR
 


 
Facebook
Pinterest
Twitter
Instagram
Youtube